Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.rajcan.sk je:

Rajčan, s.r.o.
Stará Kremnička 276
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
IČO: 366 973 62
IČ DPH: SK 20 22 28 38 57

Telefónna linka: +421 907 284 241
každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod.

Email: rajcan@rajcan.sk

Kontakty:

Silvester Rajčan konateľ +421 907 284 241 silvester@rajcan.sk
Dušan Rajčan konateľ +421 908 603 123 dusan.ml@rajcan.sk
Silvia Rajčanová účtovníčka +421 907 885 066 silvia@rajcan.sk
Matej Kivader
IT, eshop +421 907 814 930 kivader@rajcan.skČíslo účtu IBAN: SK78 5600 0000 0053 1009 5001
SWIFT: KOMASK2X
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.


Miesto podnikania:

Stará Kremnička 276
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Poštová adresa (zasielanie vašich reklamácií a pošty):

Rajčan, s.r.o.
Stará Kremnička 276
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Firma je zapísaná v obchodnom registri: OS BB, oddiel Sro, vložka č. 12282/S

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
Fax: 048/412 46 93
Email: bb@soi.sk